Om du som kommunanställd vill ha min dokumentation för hur rening med våra växtreningsverk uppfyller kraven är du välkommen att kontakta mig med formuläret nedan.

Slamtömmning och växtreningsverk

Här kommer jag inom kort att beskriva vad man behöver tänka på vid slamtömmning när växtreningsverk används.