Växtreningsverk

Växtreningsverk horisontal principskiss

Sandfilter

Sedan länge används sandfilter i dricksvattenrening. Hög belastning i förening med tillförsel av grummliga ämnen leder ofrånkomligt till en tilltäppning. Därför måste sådana filter spolas regelbundet. Om man sätter in sandfilter planterat med vass erhåller man ett odlat sandbottenfilter, i det här fallet ett

Växtreningsverk

När det gäller rengöring av hushållsavloppsvatten är växtreningsverk en bra alternativ jämfört med vanliga rengöringssystem.

Två olika procedurer har etablerat sig under tidens lopp:
Vertikalt genomströmmande bäddar och
Horisontalt genomströmmande bäddar

En horisontal bottenfilter bestor av en fyrkantig grop som är tät mot den naturliga marken genom en återvinnbar plastfolie och fyllt med sand som har en bestämd genomsläpplighet av vatten. Vid den huvudsakligen med vass odlade anläggningen rinner inkommande avloppsvatten från frontsidan (inloppet) in i ett 50-60 cm djup bädd och fördelas över hela bredden med hjälp av dräneringsrör. Nedbrytningen av föroreningar sker genom mikroorganismerna.
Syftet med vassen är att hålla sanden lös genom deras tillväxt av rötter och försörja mikroorganismer med nödvändigt syre.

När avloppsvattnet har passerat bottenfiltret sammlas det renade vattnet i dräneringsrör och leds via en kontrollbrunn antingen in i ett vattendrag, eller ut i marken, eller leds vidare in i en damm som poleringssteg.
Med hjälp av kontrollbrunnen kan man styra höjden på vattennivån i sandbädden och man kommer att ta prover på det renade vattnet.

Just i områden på landet har det visat sig att sanering av existerande trekammarbrunnar kan ledar till en varaktig förbättring av belastade vattendrag.

Följande insatser är redan i praktik:

Rengöring av hushållsspillvatten genom växtreningsverk erbjuds vid avloppshanteringen från små byar, semesterbyar och stugor, campingplatser, utflyktsrestauranger, golfbanor och både vid ko- och hästavel m.m.

Horisontala bottenfilter utmärker sig genom att vara enkelt byggda och det innebär mindre vård och de är lämpliga för ett antal av minst 4 upp till 50 Personer.

Även om växtreningsverk i sig är enkla att bygga så krävs det en kvalificerad plan, liksom för alla övriga tekniska förfaranden, så att funktionen är garanterad på lång sikt, d.v.s. nästan obegränsad.

Våra reningsverk byggs strikt efter regler i samband med DIN 4261-1 (DIN EN 12566-1)

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert